Thực hiện công văn số: 1283/KHKS-ĐT ngày 08/12/2020 của Hiệu trưởng trường ĐHNL về việc thực hiện tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2020. link đường dẫn 04 mẫu phiếu khảo sát

1. Biểu mẫu khảo sát số 1: (Dành cho giảng viên,cán bộ quản lý)

2. Biểu mẫu khảo sát số 2: (Dành cho sinh viên)

3. Biểu mẫu khảo sát số 3: (Dành cho cựu sinh viên)

4. Biểu mẫu khảo sát số 4: (Dành cho Nhà tuyển dụng)

Mời các bạn lựa chọn:

1. Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên cao học trước khi tốt nghiệp 2021

2. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên cao học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo

3. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên

4. Phiếu khảo sát sự hài lòng của cán bộ viên chức và hệ thống phòng làm việc, phòng học, các phòng chức năng, phòng thí nghiệm thực hành và các trang thiết bị

5. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021